Statsbudsjettet for 2023: Hvordan det vil påvirke din bedrift

Statsbudsjettet for 2023: Hvordan det vil påvirke din bedrift

For under en uke siden la regjeringen frem sitt forslag for statsbudsjettet 2023. Statsbudsjettet ble levert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum med et smil. Mange overraskelser, men økte skatter er kanskje ikke en av dem. Spørsmålstegn var i hvert fall en flytende tanke hos de fleste

Lenger strømstøtte, taxfree-halvering og færre el-bil fordeler er noen av punktene som kan påvirke din privat økonomi. Men hva med din bedrift? Bedrifter som bruker Norges ressurser som hav, fisk og energi vil få skatteøkninger. Hele 33 milliarder ekstra foreslås det å hente fra de i havbruk, vind og vannkraft sektoren. Arbeidsgiveravgiften vil også øke, så det vil bli litt dyrere og betale dine ansatte. Utbytteskatten forventes en økning fra 35,2% til 37,8%

Strømstøtten

I begynnelsen av september kom regjeringen med forslag til strømstøtte i form av en statlig låneordning med garanti. Staten vil garantere for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av økte strømutgifter.

Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet i første halvår 2022. Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern. Foretakets støtteberettigede strømforbruk må skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris per kWt for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

Grønne vekstlån

Regjeringen foreslår å låne ut mer penger til innovative og miljøorienterte bedrifter. Dette vil få flere til å delta i det grønne skiftet forhåpentligvis. Grønne vekstlån innenfor innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge økes til inntil 900 millioner kroner.

Øker verdsettelsen av aksjer og næringseiendom: Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av aksjer og næringseiendom fra 75 prosent til 80 prosent. Direkte eide driftsmidler blir skjermet ved at verdisettingen av disse blir redusert fra 75 til 70 prosent.

Økt fagforeningsfradrag: Regjeringen dobler fagforeningsfradraget fra 3850 til 7700 kroner.

Strømstøtte for jordbruket: Regjeringen forlenger strømstøtten til jordbruk og veksthus frem til 1. juli 2023. Det legges også opp til en justering i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler på strøm, slik at strømleverandørene skal kunne tilby bedre fastprisavtaler til privatpersoner og næringsliv enn i dag.

Nøkkeltall i statsbudsjettet for 2023:

  • Det ventes en arbeidsledighet på 1,7 prosent.
  • Prisveksten i Norge anslås til 2,8 prosent.
  • BNP er ventet å øke med 1,7 prosent.
  • Budsjettimpulsen for 2023 er på minus 0,6.

Oljepengebruken er neste år anslått til 316,8 milliarder kroner, som er 18,3 milliarder kroner mindre enn i år. Oljepengebruken tilsvarer omtrent 2,5 prosent av oljefondet. Tallene er hentet fra dnb.no.

Listhaug angående statsbudsjettet

Sylvi Listhaug gikk raskt mot talerstolen for å bjeffe mot forslaget. Denne gangen virker hun oppriktig bekymret for venstre regjeringens "ansvarlige" økonomipoltikk. Bilde er hentet fra e24.no. Beate Oma Dahle / NTB

 

FrPs partileder Sylvi Listhaug har gått hardt mot regjeringens statsbudsjett. Hun mener at regjeringen prøver å drepe næringslivet og har brukt fraser som "vanlige folks nedtur".  -Dette er en regjering som sier at alle må prioritere hardere, unntatt staten sa vedkommende. Staten har tjent mye penger på ressurser, spesielt etter Ukraina-krigen. Dette får mange til å tvile på regjeringens støtte til folket.

Prisene har steget med 6,9 prosent de siste tolv månedene

Ikke siden juni 1988 har tolvmånedersveksten vært høyere. Dette kan få Norges bank til å igjen øke rentene med minimum halvt prosentpoeng. Vil det være det riktige valget å ta for å bremse inflasjon? Legg igjen dine tanker og kommentarer.

 


Legg igjen en kommentar